ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ArmyLand Evening Run 4 Series"

Release Date : 11-08-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ArmyLand Evening Run 4 Series"

พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ArmyLand Evening Run 4 Series" ณ เวทีลานกิจกรรมสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒