เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Release Date : 27-08-2019 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๕ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง