ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ

Release Date : 16-09-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง