ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ

Release Date : 18-09-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๒ 

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง