หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งเรือ กองทัพเรือเกาหลีใต้

Release Date : 15-09-2019 00:00:00
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งเรือ กองทัพเรือเกาหลีใต้

นาวาเอก จักรพันธ์  สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งเรือ ROKS Munmu The Great (DDH – 976) และ เรือ ROKS HWACHEON (AOE – 59) พร้อมกำลังพลประจำเรือ กองทัพเรือเกาหลีใต้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งรับการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งเรือ กองทัพเรือเกาหลีใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง