เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

Release Date : 20-09-2019 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารชั้นประทวน ชั้นยศจ่าตรี จำนวน ๖ นาย โดยแบ่งเป็นพรรค นาวิน เหล่าทหารขนส่งจำนวน ๕ นาย และ พรรค พิเศษ เหล่าสารบรรณ จำนวน ๑ นาย ณ ห้องศรีศิริ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒