รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีส่งตัวนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ให้กับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

Release Date : 02-05-2013 09:00:00
รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีส่งตัวนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ให้กับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

นาวาเอก คงคา เทพกุญชร รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้แทน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีส่งตัวนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ลานฝึกโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

    

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานพิธีส่งตัวนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ให้กับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง