พิธีเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

Release Date : 16-10-2009 00:00:00

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง