ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัล การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 21-10-2019 06:29:09
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัล การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัล การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัล การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง