รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการข่าวให้กับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 17-10-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการข่าวให้กับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการข่าวให้กับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมีกำลังพลแต่ละกองในทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๘๐ นาย เข้ารับการอบรมฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการข่าวให้กับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง