ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และการดำเนินงานของคณะปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ

Release Date : 22-10-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และการดำเนินงานของคณะปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และการดำเนินงานของคณะปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ เพื่อรับทราบ อุปสรรค ปัญหา ตลอดจนข้อขัดข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ อาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บุคคโล และอาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล และการดำเนินงานของคณะปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง