ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 07-11-2019 00:00:00
ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือโท ธีรกุล  กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 .

 .

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ปลัดบัญชีทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง