ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ และ เจ้าหน้าที่จัสแม็กไทย

Release Date : 07-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ และ เจ้าหน้าที่จัสแม็กไทย

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓  รับการเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ พร้อมเจ้าหน้าทีจัสแม็กไทย ในโอกาสที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบสื่อสารแบบ CENTRIXS – P  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ และ เจ้าหน้าที่จัสแม็กไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 .
 . 
 .
 .

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก เจ้าหน้าที่ กรมยุทธการทหารเรือ และ เจ้าหน้าที่จัสแม็กไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง