ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยและพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง

Release Date : 07-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยและพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วยและพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ และประเด็นปัญหาทางทะเล การประสานงานเตรียมการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง และที่ตั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) จากนั้น ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกัน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป  จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสำนักงานท่าเรือมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัทบีแอลซีซี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัทโกลว์ เอสพีพี ๓ จำกัด เพื่อหารือเตรียมการในการฝึกป้องกันท่าเรือ และการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยและพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง