นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาดให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ

Release Date : 11-11-2019 00:00:00
นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาดให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบ เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาดให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ จาก พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ  พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และบริษัทเวคเตอร์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาดให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง