รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มาบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 12-11-2019 14:29:04
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มาบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลทีบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มาบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง