รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการ Marine Corps Forces Pacific สหรัฐอเมริกา

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการ Marine Corps Forces Pacific สหรัฐอเมริกา

พลเรือโท ภราดร  พวงแก้ว รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Robert B. Sofge รองผู้บัญชาการ Marine Corps Forces Pacific (MARFORPAC) สหรัฐอเมริกา โดยมี พลเรือโท อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ พลเรือโท วุฒิชัย  สายเสถียร เจ้ากรมการข่าวทหารเรือ พลเรือตรี ธีระยุทธ  นอบน้อม รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทน ศรชล และผู้แทน สสท.ทร. ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ กรมการข่าวทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการ Marine Corps Forces Pacific สหรัฐอเมริกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง