ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง