สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

นาวาเอกประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ จังหวัดพังงา กับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พลตำรวจตรี ธรัฐชา ถมปัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา  พันตำรวจเอก นพดล ถิรประวัติ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย และ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ ณ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดดอน และ ริมถนนเส้นทางสายวัดดอน- นาใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
โดยการจับกุมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการด้านการข่าวของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สถานีตำรวจภูธรโคกกลอย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง