ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับรองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

Release Date : 13-11-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับรองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ นายหลี่  ชุนฝู  รองกงสุลใหญ่ และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และคณะ จำนวน ๓ คน เพื่อแนะนำตัวเองต่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เนื่องในโอกาสที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับรองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง