ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 13-11-2019 00:00:00
ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือโท ธีรกุล  กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง