ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จากบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด

Release Date : 15-11-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จากบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED : Automated External Defibrillator  ตราอักษร Heart Sine จากบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด โดย นายธีรุตม์ อาราอิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จากบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง