ทัพเรือภาคที่ ๓/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสูญหายบริเวณหาดยะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

Release Date : 07-12-2019 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสูญหายบริเวณหาดยะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับแจ้งจากนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดภูเก็ต ว่ามีนักท่องเที่ยวพายเรือคายัค จำนวน ๔ ลำ ออกจากหาดยะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต ไปยังบริเวณปลายแหลมพรหมเทพ และเกิดเหตุเรือคว่ำ จำนวน ๑ ลำ ไม่สามารถนำเรือกลับเข้าฝั่งได้ โดยมีนักท่องเที่ยว ชื่อ Mr.Mateusz juszkiewicz อายุ ๒๗ ปี ชาวโปแลนด์ และนางสาววีรกานต์  ศิริปรากรณ์ อายุ ๒๓ ปี ชาวไทย สูญหาย การดำเนินการที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓) ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำรวจน้ำ และเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต ในการจัดเรือออกทำการช่วยเหลือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเรือ ต.๒๓๓ และ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะภูเก็ต ออกทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งเหตุ ในเบื้องต้น หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะภูเก็ต ได้จัดกำลังพลและอุปกรณ์ออกค้นหาบริเวณชายหาดในหานตลอดจนหาดยะนุ้ย และเนื่องจากคลื่นลมบริเวณหน้าหาดกะตะ และหน้าหาดยะนุ้ยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีโขดหินเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถนำเรือยางออกลาดตระเวนค้นหาได้ เรือ ต.๒๓๓ ได้ร่วมกับเรือตำรวจน้ำ ๘๑๔ ดำเนินการค้นหาตลอดทั้งคืนยังไม่พบผู้ประสบเหตุ
          เวลา ๐๘.๑๘ น. ทัพเรือภาคที่ ๓ และตำรวจภูธรภาค ๘จัดเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหาย และยังคงจัด เรือ ต.๒๓๓ เรือ ต.๙๙๑ และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะภูเก็ต รวมทั้งเรือตำรวจน้ำ ๘๑๔ ร่วมค้นหาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้จากการตรวจสอบกระแสน้ำและกระแสลม ในห้วง ๑๘ ชั่วโมงที่ผ่านมา คาดว่าผู้ประสบเหตุถูกกระแสน้ำพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ออกไปจากปลายแหลมพรหมเทพ ประมาณ ๒๔ ไมล์ จึงได้กำหนดพื้นที่ค้นหาผู้ประสบเหตุให้กับเรือ ต.๙๙๑ เรือ ต.๒๓๓ และเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือ ศรชล.ภาค ๓ ยังคงอำนวยการการค้นหาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบผู้ประสบเหตุ
ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชน /ชาวเรือ พบเห็นผู้ประสบเหตุ หรือมีข้อมูลใดๆ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ /ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓  ทางหมายเลข ๐ ๗๖๓๙ ๑๕๙๘ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
          ที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ กองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสูญหายบริเวณหาดยะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง