ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ /ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ และหน่วยงาน ระดมกำลังบูรณาการร่วมมือค้นหาผู้สูญหาย

Release Date : 10-12-2019 00:00:00
ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ /ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ และหน่วยงาน ระดมกำลังบูรณาการร่วมมือค้นหาผู้สูญหาย

พลเรือตรี ชาญชัยยศ  อัฒฑ์สุวีร์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอรุณ โสฬส  นายกเทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ลงเรือสปีดโบ๊ท ออกเดินทางร่วมค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ตามที่ชาวบ้านได้แจ้งและแสดงความคิดเห็นไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานจะได้ร่วมกันบูรณาการค้นหาผู้สูญหาย ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณเกาะแก้วใหญ่ เกาะแก้วน้อย รอบเกาะเฮ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ /ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ และหน่วยงาน ระดมกำลังบูรณาการร่วมมือค้นหาผู้สูญหาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง