รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต

Release Date : 09-12-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต" ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง