ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

Release Date : 10-12-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและคลื่นกัดเซาะชายฝั่งโดยรับทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องในการช่วยเหลือและได้มอบของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง