ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบเกียรตินิยมบัตร เข็มสามสมอ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Release Date : 25-12-2019 11:37:39
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบเกียรตินิยมบัตร เข็มสามสมอ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบเกียรตินิยมบัตร เข็มสามสมอ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมให้โอวาทแก่นายทหารสัญญาบัตรใหม่ โดยมี พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒