รองผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

Release Date : 28-12-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ คุณหญิงแพทย์หญิง นงนุช ศิริเดช รองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม พร้อมด้วย พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ  รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์  กระเทศ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยกองทัพเรือในส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษาและวิจัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมพิธี ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒