ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

Release Date : 28-12-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒  เนื่องในวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยกองทัพเรือ ในส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษาและวิจัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมพิธี ณ บริเวณท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓