การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรี่ย์

Release Date : 01-01-2010 00:00:00

 

การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรี่ย์
ซีซั่นที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)

 

การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์  นับเป็นการแข่งขันไตรกีฬา ซีรีย์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทย ซึ่งที่จัดแข่งในรูปแบบการเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องถึง ๕ สนาม โดยเป็นกิจกรรมตามแนวความคิดรัฐบาลภายใต้คำขวัญ “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม  ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”  ซึ่งเป็นสิ่งที่ พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้หันมาสนใจการเล่นกีฬา และฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง ผ่านการแข่งขันไตรกีฬา ๓ ประเภทอย่างต่อเนื่อง คือ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน และวิ่งทางไกล นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของทหารเรือว่าต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 

 

 

นอกจากนี้ระยะเวลาของการแข่งขัน ยังถูกจัดขึ้นในห้วงเวลาที่เป็นวันสำคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาติและกองทัพเรือ ให้เป็นการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ ระหว่างเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ “เริ่มวันพ่อ จบวันแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงเสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตลอดจนระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ที่มีวันพระราชสมภพอยู่ในห้วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ชนะแต่ละประเภทของแต่ละสนามนอกจากจะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศแล้วยังจะได้รับคะแนนสะสมด้วย ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดรวมทั้ง ๕ สนามจะได้รับรางวัลใหญ่เป็นเงินอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมแล้วตลอดการแข่งขันจะมีเงินรางวัลรวมถึง ๕ ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีทหารเรือและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ คน

 

 

การแข่งขันในแต่ละสนามได้ แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ระยะ  ทั้งชายและหญิง ได้แก่

๑.ระยะทางไกล หรือ “ฟูล ไอรอนแมน” ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ๓.๘ กิโลเมตร ปั่นจักยาน ๑๘๐  กิโลเมตร  วิ่ง ๔๒ กิโลเมตร

๒.ระยะโอลิมปิก ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ๑.๕ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๔๐ กิโลเมตร วิ่ง ๑๐ กิโลเมตร

๓.ระยะสั้นประกอบด้วย ว่ายน้ำ ๐.๗๕ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๒๐ กิโลเมตร วิ่ง ๕ กิโลเมตร

๔.ระยะทวิกีฬา ประกอบด้วยวิ่ง ๕ กิโลเมตรปั่นจักรยาน ๔๐ กิโลเมตร และวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร

 

สำหรับรายละเอียดทั้ง ๕ สนาม ที่จัดการแข่งขัน มีดังนี้ 

สนามที่ ๑ รายการ “พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ” ทำการแข่งขันในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงชนะเลิศกีฬาแข่งเรือใบ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ในกีฬาเซียปเกมส์  และเป็นวโรกาสคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

(Click  ที่ภาพเพื่อเช้าชม ไตรกีฬานาวีฯ ครั้งที่ ๑)

 

สนามที่ ๒ รายการ “เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” ทำการแข่งขันในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าเรือห้าเชียง อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อการช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

(Click  ที่ภาพเพื่อเช้าชม ไตรกีฬานาวีฯ ครั้งที่ ๒)

 

สนามที่ ๓ รายการ “ทหารเรือบินหลา  ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ทำการแข่งขันในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  หาดสมิหลา บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งกองทัพเรือ ได้กำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอาภากร”

 

(Click  ที่ภาพเพื่อเช้าชม ไตรกีฬานาวีฯ ครั้งที่ ๓)

 

สนามที่ ๔ รายการ “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ทำการแข่งขันในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ สะพานสารสิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

(Click  ที่ภาพเพื่อเช้าชม ไตรกีฬานาวีฯ ครั้งที่ ๔)

 

สนามที่ 5 รายการ “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินี” ทำการแข่งขันในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารเรือ  ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเรือใบทางไกลจากหัวหินมาขึ้นหาดเตยงาม บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมถึงเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

(Click  ที่ภาพเพื่อเช้าชม ไตรกีฬานาวีฯ ครั้งที่ ๕)

    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง