ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานและบริหารจัดการของอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 05-02-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานและบริหารจัดการของอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานและบริหารจัดการ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง พื้นที่สัตหีบ และตรวจความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณหาดนางรอง รวมทั้งประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้าง Runway 2 ที่ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓