ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปรับทราบสถานภาพและตรวจคุณภาพชีวิตด้านกำลังพลในเขตเขียงราย

Release Date : 06-02-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปรับทราบสถานภาพและตรวจคุณภาพชีวิตด้านกำลังพลในเขตเขียงราย

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และคณะฯ เดินทางไปรับทราบสถานภาพ และตรวจคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ด้านกำลังพล ในการนี้ได้ตรวจแถวกำลังพล และชมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าพระราชทาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ และลงตรวจที่ทำการสถานีเรือเชียงแสน(แพที่ทำการ) ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย สถานีเรือเชียงแสน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

ื