ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 11-02-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือได้กล่าวให้โอวาท และมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓