เลขานุการกองทัพเรือและข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้จำเป็นให้แก่บ้านราชาวดี (หญิง)

Release Date : 11-02-2020 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือและข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้จำเป็นให้แก่บ้านราชาวดี (หญิง)

พลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ เลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เดินทางไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้จำเป็นให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญา ณ บ้านราชาวดี (หญิง) หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือและข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้จำเป็นให้แก่บ้านราชาวดี (หญิง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง