รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 11-02-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือตรี กิติพงษ์  เรืองเดช  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ทัพเรือภาคที่ ๒ (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓