เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ

Release Date : 26-03-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ จากหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีนาย กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแฮลกอฮอล์จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด พร้อมผู้บริหาร มอบเสื้อกาวน์ให้กับบุคคลกรทางการแพทย์จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด และนายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๒๐๐ ชิ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓