ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 31-03-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจแถวการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน และรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิท ๑๙ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องด้านกำลังพล โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ณ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓