ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระเมษายน ๒๕๖๓

Release Date : 01-04-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระเมษายน ๒๕๖๓

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระเมษายน ๒๕๖๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓