เสนาธิการทหารเรือรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริษัทจันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด

Release Date : 02-04-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริษัทจันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริษัทจันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีหม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิฯ และนาย พงศธร อาภากร เสสะเวช มอบเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือพิจารณาจัดสรรให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และคุณ ปิยวร ชาญคณิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล พร้อมคณะฯ มอบผ้าฝ้ายมัสลิน สำหรับผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน ๑๐,๐๐๐ หลา มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย โดยจะมอบให้กรมพลาธิการทหารเรือดำเนินการผลิต และส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓