ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประธานจัดกิจกรรมการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 07-04-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประธานจัดกิจกรรมการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี วิโรจน์  นิลพงษ์  ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประธานจัดกิจกรรมการกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ( ๒๑ เมษายน ของทุกปี) โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินบริจาคให้แก่ ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ศูนย์อภิบาลสุนัข กองเรือยุทธการ และโรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน ณ กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓