สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา)

Release Date : 07-04-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา)

นาวาเอก อภิชาติ  วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ สั่งการให้ นาวาเอก สยาม  เชิดชิด รองผู่อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ลงพื้นที่กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ บริเวณจุดตรวจบ้านท่านุ่น พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับ พันตำรวจเอก ปริญญา  ตัณฑสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓