รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ให้การต้อนรับกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดระยอง

Release Date : 08-04-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ให้การต้อนรับกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดระยอง

นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง  ให้การต้อนรับกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดระยองและประชาชน ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เดินทางมาเข้าพบ เพื่อให้กำลังใจกับกำลังพลของสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓