สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจร้านเสริมสวย และโรงแรม ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 03-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจร้านเสริมสวย และโรงแรม ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และสาธารณสุข อำเภอเมืองตราด  ลงพื้นที่ตรวจ ร้านเสริมสวย และ โรงแรม ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อป้องปราม และตักเตือนประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓