สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) นำอาหารแห้งและน้ำดื่ม ใส่ตู้ "เติมใจให้กัน"

Release Date : 04-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) นำอาหารแห้งและน้ำดื่ม ใส่ตู้ "เติมใจให้กัน"

นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นำอาหารแห้งและน้ำดื่ม ใส่ตู้ "เติมใจให้กัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน หน้าวัดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓