สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

Release Date : 04-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท โดยมี นายโกสิทธิ์  นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การตอนรับและบรรยายสรุปฯ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓