ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝังตะวันออก

Release Date : 26-06-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝังตะวันออก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และมอบโอวาทแก่กำลังพล โดยได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ออกบ้านดอนโดยไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งขอให้กำลังพลวางตัวให้เหมาะสมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งหากหลอมมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓