รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากหัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง

Release Date : 29-06-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากหัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง พร้อมคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓