ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด

Release Date : 31-08-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓