รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเรือตรีแก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 08-09-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเรือตรีแก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเรือตรีแก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓