รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ เดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

Release Date : 10-09-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ เดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท โดยมี นายพสวัตน์  โชติวัตพงษ์ชัย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ เดินทางไปประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง